отпечатък

отпечатък
Информация съгласно § 5 TMG:
Хотел am Josephsplatz GmbH
Josephsplatz
30 - 32
90403 Нюрнберг
Представлявано от:
Г-жа Г. А. Реутър
За контакти:
Телефон: +49 (0) 911 214470
Факс: +49 (0) 911 21447200
Електронна поща: hotel@josephsplatz.com
Регистрирайте се:
Вписване в търговския регистър.
Регистриращ съд: Amtsgericht Nürnberg
Регистрационен номер: HRB 20290
ДДС:
Идентификационен номер по данъка върху продажбите съгласно §27 от Закона за данъка върху продажбите:
DE 229 399 730
уреждане на спорове
Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (ОС):
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Нашият имейл адрес може да бъде намерен по-горе в отпечатъка.
Ние не сме готови или не сме длъжни да разрешаваме спорове преди всичко
Бюро за съвети на потребителите.