Право на информация, анулиране, блокиране


Имате право на безплатна информация за личните ви данни по всяко време
Данните, техният произход и получатели и целта на обработката на данни, както и правото на
Корекция, блокиране или изтриване на тези данни. За това и за допълнителни въпроси по темата
Личните данни могат да бъдат получени по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка
обърнете се към нас.
Промоционални имейли за реклама
Използването на данни за контакт, публикувани в рамките на задължението за отпечатване за предаването на
не са изрично поискани рекламни и информационни материали. на
Операторите на обекти изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на поща
на промоционална информация, като спам имейли.
Източник: https://www.e-recht24.de