αποτύπωμα

αποτύπωμα
Πληροφορίες σύμφωνα με την § 5 TMG:
Hotel am Josephsplatz GmbH
Josephsplatz
30 - 32
90403 Νυρεμβέργη
Εκπροσωπείται από:
Κα GF Andrea Reuter
Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: +49 (0) 911 214470
Φαξ: +49 (0) 911 21447200
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hotel@josephsplatz.com
Εγγραφή:
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο.
Πρωτοδικείο: Amtsgericht Nürnberg
Αριθμός εγγραφής: HRB 20290
ΦΠΑ:
Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου περί φόρου επί των πωλήσεων:
DE 229 399 730
επίλυσης των διαφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας μπορεί να βρεθεί παραπάνω στο αποτύπωμα.
Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να αμφισβητήσουμε την επίλυση πριν από οποιαδήποτε
Γραφείο συμβουλών καταναλωτών.