Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoajana olemme §7 Abs.1 TMG: n mukaisia ​​omaa sisältöä varten näiden sivujen jälkeen
vastuussa yleisestä lainsäädännöstä. TMG: n 8-10 §: n mukaan emme ole palveluntarjoajia
joka on velvollinen valvomaan lähetettyjä tai tallennettuja kolmannen osapuolen tietoja tai olosuhteiden mukaan
tehdä tutkimusta, joka ilmaisee laittoman toiminnan.
Velvoitteet poistaa tai estää tietojen käyttö yleisen mukaan
Lakia ei muuteta. Vastuu tässä suhteessa on kuitenkin vasta vuodesta
Tieto konkreettisesta rikkomuksesta. Tunnettuasi asianmukaiset
Rikkomiset, poistamme tämän sisällön välittömästi.
Vastuu linkkeistä
Tarjouksemme sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ulkopuolisiin sivustoihin, joiden sisällöllä meillä ei ole vaikutusta.
Siksi emme voi ottaa vastuuta näistä ulkoisista sisällöistä. Sisältöä varten
linkitetyt sivut ovat aina vastuussa olevien sivujen tarjoaja tai operaattori. Linkitetty
Sivut tarkistettiin mahdollisten laillisten rikkomusten varalta linkittämisen yhteydessä. laiton
Sisältöä ei voitu tunnistaa linkittämisen yhteydessä.
Sidoksissa olevien sivujen pysyvällä sisällönvalvonnalla ei kuitenkaan ole todisteita a
Rikkominen on kohtuutonta. Ilmoitus rikkomuksista, me olemme tällaisia ​​linkkejä
poista heti.
tekijänoikeus
Sivustooperaattoreiden luomien sivujen sisällöt ja teokset ovat saksankielisiä
Tekijänoikeudet. Kopiointi, muokkaus, jakelu ja kaikenlainen hyödyntäminen
Tekijänoikeuksien rajat edellyttävät asianomaisen tekijän kirjallista suostumusta tai
Luoja. Tämän sivuston lataukset ja kopiot ovat vain yksityisiä, ei-kaupallisia
sallittua.
Siltä osin kuin operaattori ei ole luonut tämän sivun sisältöä, kolmannen osapuolen tekijänoikeudet
kunnioitetaan. Erityisesti kolmannen osapuolen sisältö tunnistetaan sellaiseksi. Pitäisikö vieläkin olla yksi
Tekijänoikeusloukkausta koskeva huomautus, pyydämme ilmoitusta. at
Poistamme välittömästi tällaisen sisällön, jos huomaamme rikkomuksista.
Lähde: e-recht24.de