Oikeus tietoihin, peruutus, estäminen


Sinulla on oikeus vapaaseen tietoon henkilötiedoista milloin tahansa
Tiedot, niiden alkuperä ja vastaanottajat sekä tietojenkäsittelyn tarkoitus sekä oikeus siihen
Tämän tiedon korjaaminen, estäminen tai poistaminen. Tätä varten ja lisää kysymyksiä aiheesta
Henkilötietoja voi saada milloin tahansa merkinnöissä annetulla osoitteella
käänny meidän puoleen.
Ristiriitaiset mainostekstit
Yhteystietojen käyttö, joka on julkaistu merkintävelvollisuuden puitteissa
ei nimenomaisesti pyydettyjä mainos- ja tiedotusmateriaaleja ole ristiriidassa.
Sivuston ylläpitäjät varaavat nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos hän ei ole pyytänyt postitusta
myynninedistämistietoja, kuten roskapostiviestejä.
Lähde: https://www.e-recht24.de