Hak untuk maklumat, pembatalan, menyekat


Anda mempunyai hak untuk membebaskan maklumat mengenai data peribadi anda pada bila-bila masa
Data, asal usul dan penerima serta tujuan pemprosesan data serta hak untuk
Pembetulan, penyekatan atau penghapusan data ini. Untuk ini dan untuk soalan lanjut tentang topik ini
Data peribadi boleh diperoleh pada bila-bila masa di alamat yang diberikan dalam jejak tersebut
berpaling kepada kami.
E-mel pengiklanan percanggahan
Penggunaan data hubungan yang diterbitkan dalam rangka kewajipan jejak untuk penghantaran
tidak dengan jelas meminta bahan-bahan pengiklanan dan maklumat dengan ini dibantah. yang
Pengendali tapak secara jelas berhak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya terdapat surat yang tidak diminta
maklumat promosi, seperti e-mel spam.
Sumber: https://www.e-recht24.de