odcisk

odcisk
Informacje zgodnie z § 5 TMG:
Hotel am Josephsplatz GmbH
Josephsplatz
30 - 32
90403 Norymberga
Reprezentowany przez:
Pani GF Andrea Reuter
Kontakt:
Telefon: +49 (0) 911 214470
Faks: +49 (0) 911 21447200
E-mail: hotel@josephsplatz.com
Zarejestruj się:
Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Nürnberg
Numer rejestracyjny: HRB 20290
VAT:
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z §27 ustawy o podatku obrotowym:
DE 229 399 730
rozstrzygania sporów
Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w odciskach.
Nie jesteśmy skłonni lub nie jesteśmy zobowiązani do rozstrzygania sporów przed jakimkolwiek
Biuro Porad dla Konsumentów.