Pravica do obveščanja, preklica, blokiranja


Imate pravico do brezplačnih informacij o svojih osebnih podatkih kadarkoli
Podatki, njihov izvor in prejemniki ter namen obdelave podatkov in pravica do
Popravljanje, blokiranje ali brisanje teh podatkov. Za to in za nadaljnja vprašanja na temo
Osebne podatke lahko kadarkoli dobite na naslovu, navedenem v odtisu
obrnite se na nas.
Oglasi za oglaševanje protislovij
Uporaba kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru obveznosti odtisa za prenos
ki niso izrecno zahtevani oglaševalski in informacijski materiali, je v nasprotju s tem.
Upravljavci spletnih mest izrecno pridržujejo pravico do tožbe v primeru nenaročenega pošiljanja
promocijskih informacij, kot so neželeni e-poštni sporočili.
Vir: https://www.e-recht24.de