Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi i enlighet med § 7 Abs.1 TMG för eget innehåll på dessa sidor efter
ansvarig för allmänna lagar. Enligt §§ 8-10 TMG är vi inte som tjänsteleverantör
skyldig att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller enligt omständigheterna
att bedriva forskning som indikerar olaglig verksamhet
Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt den allmänna
Lagar förblir opåverkade. En skyldighet i detta avseende är dock endast från och med dagen för
Kunskap om en konkret överträdelse är möjlig. Vid att bli medveten om lämpliga
Brott, vi tar bort innehållet omedelbart.
Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande på.
Därför kan vi inte ta ansvar för dessa externa innehåll. För innehållet i
länkade sidor är alltid respektive leverantör eller operatör av de ansvariga sidorna. Den länkade
Sidor kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen. olagligt
Innehållet kunde inte identifieras vid länkpunkten.
En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är emellertid utan konkreta bevis på a
Överträdelse orimligt. Vid anmälan om överträdelser kommer vi att vara sådana länkar
ta bort omedelbart.
upphovsrätt
Innehållet och arbeten på dessa sidor som skapats av sidoperatörerna är föremål för tyska
Copyright. Dubbling, redigering, distribution och någon form av exploatering utanför
Begränsningar av upphovsrätten kräver skriftligt samtycke från respektive upphovsman eller
Skaparen. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast för privat, icke-kommersiell användning
tillåten.
Såvitt innehållet på denna sida inte skapades av operatören, upphovsrätten till tredje part
respekteras. I synnerhet identifieras innehåll från tredje part som sådant. Skulle du fortfarande på en
Upphovsrättsintrång, vi ber om ett meddelande. vid
Vi tar omedelbart bort sådant innehåll om vi blir medvetna om eventuella överträdelser.
Källa: e-recht24.de