Rätt till information, avbokning, blockering


Du har rätt till fri information om dina personuppgifter när som helst
Data, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen samt rätt till
Korrigering, blockering eller radering av denna data. För detta och för ytterligare frågor om ämnet
Personuppgifter kan erhållas när som helst på den adress som anges i avtryck
vända oss till oss.
Motsägelse reklam e-post
Användning av kontaktuppgifter publicerad inom ramen för tryckförpliktelsen för överföring av
inte uttryckligen begärda reklam- och informationsmaterial motsägs härmed. den
Webbplatsoperatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskad adressering
av kampanjinformation, till exempel e-post från spam.
Källa: https://www.e-recht24.de